L’aghjettivi è i prunomi pussessivi

Amparà

Forsa vi piaciarani...