À la fiera di San Francè

Canzoni da sapè

À la fiera di San Francè
À la fiera di San Francè
M’aghju cumpratu una sumera
Ripigliu :Veni cù mè,
Veni cù mè à la fiera di San Francè
À la fiera di San Francè
M’aghju cumpratu una culomba
Ripigliu

À la fiera di San Francè
M’aghju cumpratu un viulinu
Ripigliu

À la fiera di San Francè
M’aghju cumpratu una pistola
Ripigliu
À la fiera di San Francè
M’aghju cumpratu una vittura
Ripigliu

À la fiera di San Francè
M’aghju cumpratu una vaccaccia
Ripigliu

À la fiera di San Francè
M’aghju cumpratu una mulaccia
Ripigliu

Ziu Mirlinu CRDP
À la foire de Saint François
À la foire de Saint François
Je me suis acheté un âne
Refrain :Viens avec moi,
Viens avec moi à la foire de Saint François
À la foire de Saint François
Je me suis acheté une colombe
Refrain
À la foire de Saint François
J’ai acheté un violon
Refrain
À la foire de Saint François
Je me suis acheté un pistolet
Refrain
À la foire de Saint François
Je me suis acheté une voiture
Refrain
À la foire de Saint François
Je me suis acheté une vieille vache
Refrain
À la foire de Saint François
Je me suis acheté une vieille mule
Refrain

Forsa vi piaciarani...