Balla zitellucciu

Canzoni da sapè

Balla zitellucciu
Balla zitellucciu, balla zitellucciu
Cù u to capu balla, cù u to capu balla
Cù u to capu, capu ,capu
Balla cusì o zitellù !
Balla zitellucciu, balla zitellucciu
Cù e to spalle balla, cù e to spalle balla
Cù e to spalle, spalle, spalle
U to capu, capu, capu
Balla cusì o zitellù !

Balla zitellucciu, balla zitellucciu
Cù e to bracce balla, cù e to bracce balla
Cù e to bracce, bracce, bracce
Balla cusì o zitellù !

Balla zitellucciu, balla zitellucciu
Cù e to dite balla, cù e to dite balla
Cù e to dite, dite, dite
Balla cusì o zitellù !

Balla zitellucciu, balla zitellucciu
Cù u to corpu balla, cù u to corpu balla
Cù u to corpu, corpu, corpu
Balla cusì o zitellù !

Balla zitellucciu, balla zitellucciu
Cù e to cule balla, Cù è to cule balla
Cù e to cule cule cule
Balla cusì o zitellù !

Balla zitellucciu, balla zitellucciu
Cù e to anche balla, cù e to anche balla,
Cù e to anche, anche, anche
Balla cusì o zitellù !

Balla zitellucciu, balla zitellucciu
Cù i to pedi, cù i to pedi
Cù i to pedi, pedi, pedi………
Balla cusì o zitellù !

N°15 Aiò à cantà
Danse petit enfant
Danse petit enfant, danse petit enfant
Avec ta tête danse, avec ta tête danse
Avec ta tête, tête, tête
Danse comme ça o enfant !
Danse petit enfant, danse petit enfant
Avec tes épaules danse, avec tes épaules danse
Avec tes épaules, épaules, épaules
Avec ta tête, tête, tête
Danse comme ça o enfant !

Danse petit enfant, danse petit enfant
Avec tes bras danse, avec tes bras danse
Avec tes bras, tes bras, tes bras
Danse comme ça o enfant !

Danse petit enfant, danse petit enfant
Avec tes doigts danse, avec tes doigts danse
Avec tes doigts, doigts, doigts
Danse comme ça o enfant !

Danse petit enfant, danse petit enfant
Avec ton ventre danse, avec ton ventre danse
Avec ton ventre, ventre, ventre……
Danse comme ça o enfant !

Danse petit enfant, danse petit enfant
Avec tes fesses danse, avec tes fesses danse
Avec tes fesses, fesses, fesses
Danse comme ça o enfant !

Danse petit enfant, danse petit enfant
Avec tes jambes danse, avec tes jambes danse
Avec tes jambes, jambes, jambes………
Danse comme ça o enfant !

Danse petit enfant, danse petit enfant
Avec tes pieds danse, avec tes pieds danse
Avec tes pieds, tes pieds, tes pieds …….
Danse comme ça o enfant !

Forsa vi piaciarani...